Digital Twins

Onderzoek naar tweelingen levert nog steeds veel kennis op over verschillen in gedrag of gezondheid in het kader van erfelijke aanleg (de genen) en leefomgeving. Er bestaat ook zoiets als Digital Twins. Dit zijn virtuele versies van zowel levende als niet-levende organismen die worden gebruikt om processen te simuleren en dan te analyseren.

Ontstaan Digital Twins

Toen de NASA in de jaren zestig astronauten de ruimte instuurde, bouwde men ook een digitale versie van de Apollo 13 die de toepasselijke naam ‘digital twin’ kreeg. Daarmee kreeg NASA een beter inzicht in de problemen en mogelijke oplossingen.

Het begrip brak pas echt door toen Michael Grieves van de universiteit van Michigan in 2002 het begrip introduceerde tijdens een presentatie over het Product Lifecycle Management Center. Het bevatte alle elementen die ook het huidige begrip Digital Twin goed beschrijft: de echte wereld, de virtuele wereld en de uitwisseling van data en informatie tussen die twee werelden.

Theorie vs praktijk

Een digitaal twinmodel wordt voortdurend geüpdate met wat er in de praktijk gebeurt. Hiermee kunnen we niet alleen de realiteit beter begrijpen maar ook de toekomst beter voorspellen. En natuurlijk gaat het erom om ‘het origineel’ te verbeteren. Niet vanuit de theorie, maar vanuit de reacties en prestaties in de praktijk.

Hoe werkt dat bij 111?

We maken geen (digitale) replica van onze deelnemers natuurlijk. Maar in zekere zin maakt 111 van het principe gebruik doordat je als deelnemer gekoppeld bent aan ons platform. Je doelen en aandachtsgebieden (risico factoren) worden in kaart gebracht en vertaald naar een Plan van Aandacht. Je dagelijks gedrag en je fysieke processen geven vervolgens data door die we samen met jou kunnen analyseren om beter te begrijpen hoe het met je gaat en hoe we tussentijds kunnen bijsturen zodat jij in de toekomst de beste versie van jezelf wordt.

Gerelateerd