Zo houd je thuiswerken gezond

Gezondheid is een kwestie van in en uit balans, omdat het raakt aan alle aspecten. Niet alleen aan de mens, maar ook aan de organisatie en de maatschappij. Dit is nog meer zichtbaar geworden sinds de COVID-19 pandemie.

Preventieve gezondheidszorg heeft al jaren mijn aandacht. In mijn aanpak en begeleiding richt ik mij op de driehoek Mens-Organisatie-Maatschappij. Mijn ervaring heeft geleerd dat het één niet zonder het ander kan. De aanpak van 111 draagt in belangrijke mate bij aan de bewustwording dat preventieve gezondheid een belangrijke schakel in deze driehoek is. Daarom ben ik actief betrokken bij 111.

Implicaties van de driehoek

In veel gesprekken komt naar voren dat er een grote behoefte is om gezond(er) te leven en een goede werk-privébalans te vinden en te behouden. In het voorjaar lukt dat vaak beter dan wanneer de blaadjes vallen en de dagen korter worden. Dat heeft als gevolg dat mensen thuis meer binnen blijven en soms met te veel in een te kleine ruimte op elkaars lip zitten. Daar verrichten ze hun werk ook nog achter soms te kleine beeldschermen en stoelen die niet bedoeld zijn om de hele dag op te werken.

Thuiswerken

Thuiswerkers leggen zichzelf druk op om meer te presteren dan wanneer ze fysiek op het werk aanwezig zijn. Daardoor maken ze langere dagen en bewegen ze te weinig. Als compensatie snacken ze tussendoor soms meer. Sommigen gedijen goed bij het thuiswerken, anderen ervaren het als wat eenzaam. In zijn boek van Houd afstand, Raak me aan verwoordt Paul Verhaeghe duidelijk wat voor gevolgen dit had tijdens de corona pandemie. Maar nu thuiswerken, of een combinatie, is gebleven, vraagt dat van ons allemaal een andere mindset. We moeten individueel, maar ook naar elkaar toe, alert zijn op de balans.

Vertrouwen

Thuiswerkende medewerkers vergen van managers ook een andere manier van leidinggeven. Ze verrichten hun werkzaamheden vaker thuis of op een andere locatie dan kantoor. De ene manager vindt dit vanzelfsprekend, maar voor veel managers is dit een grote omschakeling. Het betekent loslaten en erop vertrouwen dat iedereen z’n eigen verantwoordelijkheid neemt.

Contact houden

Regelmatig contact houden is ook van belang, niet ter controle maar om oprechte aandacht te hebben voor het welzijn van medewerkers. En dat is op afstand, met een beeldscherm ertussen, niet altijd eenvoudig. Maar in het kader van preventieve gezondheid is het wel noodzakelijk om onder andere stress te voorkomen.

Grote veranderingen

De maatschappij was al aan het veranderen, maar dat is het afgelopen paar jaar in een stroomversnelling gekomen. Zowel in negatieve als in positieve zin. De ene crisis volgt de ander op. Of nee, ze bestaan zelfs tegelijkertijd en hoogstwaarschijnlijk zijn er ook nog onderlinge verbanden. Klimaat, inflatie, COVID-19, de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne. Het raakt ons allemaal op de een of andere manier. Denk aan werkonzekerheid en toekomstperspectief. En wat betekent dit op langere termijn voor je relatie, familie en vrienden, je werk en je portemonnee? We ‘moeten’ ons wel aanpassen en dat ‘moeten’, maakt ons ook onzeker en angstig.

Positieve ontwikkelingen

Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Zo ontdekten we andere manieren van samenwerken. Het contact onderhouden via beeldbellen hebben de meesten zich sneller eigen gemaakt dan we vooraf hadden kunnen inschatten. Er worden door wetenschappers en technici veel mooie ontdekkingen gedaan over het zuiniger omgaan met de aarde. Steeds meer mensen nemen het heft in handen, omdat ze weten dat alle beetjes helpen. Onthaasten en vertragen krijgen steeds meer aandacht. Gezonder en puurder leven worden belangrijker voor een groeiend aantal mensen. Blijkbaar waren deze behoeftes al latent aanwezig.

High touch en high tech

Een van de uitgangspunten van 111 is high touch, het sociale contact, en high tech, het gebruik van smart devices. En zoals uit bovengenoemde stuk blijkt, beide zijn nodig. Afgestemde ‘touch’ en slim gebruik maken van ‘tech’. Het is de kunst ook hier een goede balans in te vinden.

Balanstips:

  • Sta niet altijd ‘aan’; less is more.
  • Haal voldoening uit waar jij invloed op hebt.
  • Focus ook op positieve ontwikkelingen (ver weg of dichtbij)
  • Neem het leven niet alléén maar serieus.
  • Neem tijd voor jezelf en voor elkaar.
  • Eet lekker, gezond en met aandacht.

 

-Maria Menger is psycholoog en CEO van 111-

Bronnen: Om de content op Preventieplatform 111 feitelijk te onderbouwen, raadpleegt 111 uitsluitend kwalitatieve bronnen, wetenschappelijke studies en de eigen 111 experts.

Gerelateerd