Onnodig ziekteverzuim: hoe voorkom je dat?

Ziekteverzuim is het onvermijdelijke ondernemersspook. Want hoe goed we als ondernemers ook ons best doen, we worden het hardst afgerekend op het ‘onnodige verzuim’. Zwangerschap, oké. Sportblessures, tsja. Foute leefstijl, grrrr.

Soms voel je op je klompen aan dat het fout zit, soms kom je er pas door de harde werkelijkheid achter. Maar in alle gevallen is voorkomen beter dan genezen. Want ook het verlies aan productiviteit en veerkracht is spreekwoordelijk.

Erger voorkomen

Maar hoe blijf je preventief op de hoogte van wat er speelt en kun je dus tijdig ingrijpen om dat erger te voorkomen? Die vraag stond bij mij al centraal toen ik nog vakbondsbestuurder was en is daarna niet minder geworden in al mijn rollen als bestuurder en toezichthouder.

Meten is weten

111 Samen Gezond Zaken Doen geeft je alle handvatten om te weten wat er in ‘jouw’ bedrijf met ‘jouw’ mensen speelt: fysiek, mentaal en sociaal. Uiteraard is er volstrekte privacy van de deelnemers. Met ‘111’ wordt al aangegeven dat het om ‘preventie van zorg’ gaat, waar 112 staat voor ‘zorg nodig’. De gezondheid van deelnemers aan het 111Programma wordt allereerst gedegen in kaart gebracht. Vragenlijsten, bloed- en urineonderzoek en een teleconsult met een medisch specialist, worden gecombineerd met het (minimaal) 6 weken meten van belangrijke fysieke waarden, zoals bloeddruk, hartslag, slaappatroon, vetgehalte, gewicht, beweging en zuurstofopname. Dit wordt door het gebruik van een medische smartwatch, een intelligente weegschaal en een digitale bloeddrukmeter gemeten.

Fysiek, mentaal  & sociaal

De vragenlijsten hebben betrekking op fysieke, mentale en sociale gezondheidsaspecten, die bovendien in de 6 weken dat 24 uur per dag wordt gemeten, worden aangevuld met vragen die via de 111App aan de deelnemer worden gesteld. Al die data worden door de medisch specialist gebruikt om een Plan van Aandacht voor de deelnemer op te stellen. Daarin staan tips, maar vooral ook concrete stappen, om de eigen gezondheid te verbeteren of het weerstandsvermogen te vergroten, met de uitdaging om er de volgende maanden aan te werken. Dat kan met de 111App en de 111Community. In de laatste kunnen de deelnemers vragen stellen aan de arts of  andere specialisten, of een maatje zoeken om bijvoorbeeld mee te wandelen. Mocht het nodig zijn, dan zijn er specialisten beschikbaar om een deelnemer te steunen, zoals een leefstijl coach, diëtist of slaapexpert.

Belangrijke indicatoren

Voor een bedrijf is het commitment dat de medewerkers aangaan om gezonder te leven waardevol, maar ook de geaggregeerde informatie. Hoe gezond zijn de medewerkers fysiek, hoe beleven zij hun werk, welke mentale weerbaarheid hebben ze, wat is de invloed van de sociale omgeving? Dit zijn belangrijke indicatoren voor de gezondheid van het bedrijf zelf. Een bedrijf dat op deze manier met medewerkers omgaat, biedt een belangrijke positieve impuls voor die medewerkers. Maar en passant wordt er ook een gezond imago neergezet dat klinkt als een klok!

HR beleid

Uiteraard moet deze aanpak verankerd zijn in het HR beleid van een bedrijf, want het vraagt om een daadkrachtige opvolging als blijkt dat maatregelen nodig zijn om gezonder te werken. We weten uit de praktijk dat stress en overgewicht belangrijke struikelblokken zijn, die dan bespreekbaar én aangepakt moeten worden.

-Gerard van Vliet is founder van 111-

 

Gerelateerd