De ingrediënten voor een gezonde bedrijfscultuur

Een gezonde bedrijfscultuur is van grote waarde voor je organisatie. Het draagt bij aan de gezondheid van je medewerkers en daarmee aan een hogere productiviteit en omzet. Maar wat is een gezonde bedrijfscultuur? En waar moet je precies op letten?

Wat bepaalt een bedrijfscultuur?

 • heersende sociale normen en waarden
 • ongeschreven regels
 • de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan
 • de stijl van leidinggeven
 • missie en visie van de organisatie
 • de manier waarop beslissingen worden genomen

Enkele voorbeelden

 • De branche waarin je organisatie opereert: Bepaalde branches hebben een meer ‘typische’ bedrijfscultuur die min of meer standaard lijkt te zijn voor de betreffende branche.
 • De doelstellingen van je organisatie: Welke doelen streeft de organisatie na? Op welke markt is de organisatie actief? Op welke manier wordt de markt benaderd?
 • De organisatiestructuur: De manier waarop je organisatie de taken verdeelt en onderling met elkaar afstemt.
 • De samenstelling van je organisatie: De achtergrond, de cultuur en de persoonlijke eigenschappen van de medewerkers binnen je organisatie.
 • Manier van leidinggeven: Autocratisch leiderschap heeft bijvoorbeeld een heel andere invloed dan democratisch leiderschap of coachend leiderschap.

Cultuurmodel van Hall

Een bekend cultuurmodel is het IJsberg-model van Hall. Het IJsberg-model stelt dat slechts 10% van de culturele uitingen zichtbaar is en dat maar liefst 90% niet zichtbaar is. Bovengronds vind je de taal, rituelen, fysieke uitingen en mythes. Ondergronds vind je de normen, waarden en overtuigingen.

Ingrediënten voor een gezonde bedrijfscultuur

1- Waardeer je werknemers

Goed werkgeverschap begint met waardering, in de vorm van salaris, vrijheid én letterlijke waardering voor het werk. Denk hierbij aan baanzekerheid, een goede werk-privé balans, carrièrekansen en persoonlijke ontwikkelmogelijkheden.

2- Prettig sociaal contact

Het is van belang om prettig contact te hebben met je medewerkers.

3- Collegiale houding

Een houding waarbij collega’s elkaar helpen als dat nodig is, is van grote waarde. Het zorgt voor meer werkplezier en vermindert werkstress.

4- Herken en benut talent

Laat iemands taken zo goed mogelijk aansluiten bij de kwaliteiten en wensen. Als bepaalde verantwoordelijkheden te moeilijk zijn voor iemand, kan dit demotiveren en stress veroorzaken. Ook als taken te makkelijk zijn voor iemand, kan dit voor onvrede zorgen en stress veroorzaken.

5- Integere leiding

Het goede voorbeeld komt van bovenaf. Wanneer je als leidinggevende integer en betrouwbaar bent, heeft dit vaak een positief effect op de hele organisatie, het zogenoemde rimpeleffect.

6- Open en eerlijk kunnen zijn

In een open bedrijfscultuur zullen medewerkers elkaar makkelijker feedback geven. Ook zullen ze eerder om hulp vragen als ze ergens niet uitkomen. Dit vermindert de mentale belasting, wat de gezondheid van iedereen op de werkvloer ten goede komt. Dat draagt weer bij aan een lager verzuim.

Breng je eigen bedrijfscultuur in kaart

Wat is jouw visie op de bedrijfscultuur? Wat gaat er al goed en wat kan er beter? Om als werkgever of leidinggevende helder te krijgen wat de bedrijfscultuur binnen je organisatie is, is input van je medewerkers onmisbaar. Hoe ervaren zij de cultuur? Waar lopen zij tegenaan en waar zijn ze juist tevreden over? Onderstaande factoren zijn belangrijk om te bespreken met je medewerkers.

Bepalende factoren bedrijfscultuur

1- De manier van communiceren

Voor een gezonde bedrijfscultuur is het van belang om helder en respectvol met elkaar te communiceren, of het nu gaat over wensen en behoeften op de werkvloer of over onderlinge conflicten.

2- De manier van feedback geven

Als werkgever streef je naar een veilige sfeer waarin mensen eerlijk naar elkaar kunnen zijn zonder de ander te kwetsen. Opbouwende kritiek kunnen geven, is hierbij een onmisbare vaardigheid.

3- De manier waarop conflicten worden gehanteerd

Bij conflicten is het gewenst om grondig de oorzaken te onderzoeken. Ook moeten alle betrokken partijen de ruimte krijgen om hun verhaal te doen. Zo voelt iedereen zich gehoord én kan iedereen er lering uit trekken. Is er voldoende onafhankelijke bemiddeling? En hoe zie jij je rol als werkgever of leidinggevende hierin? Dit zijn zaken om goed over na te denken en uit te werken.

4- De manier waarop de organisatie met klanten omgaat

Denk hierbij aan de manier waarop nieuwe klanten worden geworven, hoe klachten worden opgelost, hoe bestaande klanten gewaardeerd worden, de manier van service verlenen, e.d.

5- De manier van leidinggeven

Als leidinggevende is het belangrijk om emotionele en sociale veiligheid binnen het team te creëren. Streef daarom bij het behalen van de doelstellingen naar zoveel mogelijk samenwerking in plaats van onderlinge competitie.

Leg de basis

Een bedrijfscultuur uit zich vooral in ongeschreven regels, de manier waarop leiding wordt gegeven en de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan. Wanneer je als werkgever de focus legt op waardering, sociale contacten, collegialiteit, de inzet van talenten en integer leiderschap, leg je de basis voor een gezonde bedrijfscultuur! 

 

Bronnen: Om de content op Preventieplatform 111 feitelijk te onderbouwen, raadpleegt 111 uitsluitend kwalitatieve bronnen, wetenschappelijke studies en de eigen 111 experts.

Gerelateerd