Wat hebben we geleerd van de 111Pilot?

Ruim een jaar lang heeft een proefpanel deelgenomen aan 111. De deelnemers aan de pilot zijn met hun eigen Plan van Aandacht aan de slag gegaan met verbeteringen in hun leefstijl.
Wat ons betreft is het een buitengewoon succesvolle pilot. Niet alleen omdat vrijwel alle deelnemers actief hebben meegedaan en verbeteringen hebben aangedragen, maar vooral ook omdat ‘meten is weten’ zich meer dan perfect heeft bewezen.

Bewustzijn ‘gezond’ neemt toe

Eerste, opvallende, resultaat is dat bij alle deelnemers verbeteringen mogelijk waren. Zelfs bij de topsporters onder de deelnemers was dat het geval. Dat bleek niet alleen uit de resultaten van het bloed- en urine onderzoek, maar zeker ook uit de eigen meetresultaten.
Net zo opvallend is de conclusie dat deelnemers, zodra ze met hun smartwatch aan de slag gaan, zich bewuster worden van het belang van hun gezondheid en actiever worden.
Mooiste resultaat is ongetwijfeld dat dat effect niet afzwakt na verloop van tijd. Zo neemt het aantal stappen toe en dat blijft zo. Het lijkt erop dat de smartwatch een actieve reminder is.

Onderschat

Er zijn een fiks aantal factoren die onderschat worden in hun effect op de eigen gezondheid en daarmee op het werk of het privé-leven.
Slaap en stress steken er overigens met kop en schouders bovenuit. Voldoende (kwaliteit) slaap is essentieel en bij gebrek eraan heeft dat direct effect op de werkprestatie en de eigen sociale omgeving. Lange termijn effect is ook duidelijk in de vele gezondheidsklachten die het gevolg zijn, zoals hartproblemen, overgewicht en stress.
Maar, ook al slaap je relatief goed, stress ligt overal op de loer en is net zo ‘killing’. Opmerkelijk is dat we hebben geconstateerd dat deelnemers gemiddeld meer stress hebben in het weekend dan door de weeks! Waarschijnlijk van het ‘moeten’ effect in dat weekend.
Het spreekt vanzelf dat stress op het werk een makkelijke weg is naar uitval in de vorm van een burnout.

Uitdaging

Merendeel van de deelnemers neigt bij het begin van het programma naar overgewicht en heeft het moeilijk met bewegen. Dat blijkt vooral een mentale en sociale belemmering te zijn.
Alhoewel we dat als 111 initiatiefnemers al te pas en te onpas te berde brengen, blijkt nu ook uit het Pilot programma dat het verschil tussen iets zien als een Probleem en niet als een Uitdaging de eerste valkuil is. Als dan bovendien de eigen sociale en/of collegiale omgeving geen tot nauwelijks steun geeft bij het realiseren van gezondheidsverbeteringen, wordt het bijna onmogelijk om de beoogde verbeteringen vol te houden.
In het verlengde ervan ligt het belang van zingeving ofwel betekenisvol bezig zijn. Zelf betekenisvolle doelen stellen, hoe klein dan ook, en er naar leven is een goede indicator van een gezonde mentale en sociale score.

Vertrouwen

Al je gezondheidsdata ‘zomaar’ beschikbaar stellen is niet niks. Ook al worden ze versleuteld en staan ze in een optimaal beveiligde omgeving. Maar ‘vertrouwen’ speelt ook een grote rol bij de relatie met de medisch specialist of het eerlijk invullen van de vragenlijsten of mini-testjes via de 111App. Alleen dan heb je wat aan de resultaten en de mogelijke verbeteringen die worden voorgesteld.
Uiteraard moet er maximaal vertrouwen zijn en gelukkig hebben we weinig gemerkt van wantrouwen in dat opzicht.
Dat vertrouwen speelt ook een heel andere rol. Namelijk bij de vraag of we er steeds op vertrouwen dat anderen het wel voor ons oplossen of dat we zelf de regie moeten pakken. We zijn nogal gewend dat bijvoorbeeld ‘de overheid’ het wel voor ons oplost. Fruit mag dan binnenkort in een lager BTW tarief vallen, maar we moeten het wel eten.

Steeds beter!

De conclusie dat High Tech fantastisch helpt bij het meten is gerechtvaardigd, maar dat High Touch en vertrouwen nodig zijn om tot échte verbeteringen te komen net zo.
De Pilot heeft heel veel input gegeven voor het verbeteren van 111Programma. Met indirecte gevolgen voor zowel het 111Platform (waar alle gegevens op binnen komen en geanalyseerd worden), de 111App (waar een deelnemer zijn of haar vorderingen kan volgen) en de 111Community (waar vragen kunnen worden gesteld en andere deelnemers ontmoet).
De komende jaren zullen we continue onderzoek blijven uitvoeren. Zodat we deelnemers maximaal kunnen ondersteunen bij het bereiken en onderhouden van een gezonde leefstijl!

Gerelateerd