Een sociaal netwerk is belangrijker dan gezond eten, bewegen, rust en je genen bij elkaar. Je vrienden, familieleden, partner en collega’s. Ze doen er allemaal toe.

Geborgenheid

Mensen zoeken nu eenmaal geborgenheid. Daarom zit het in onze genen om tot een groep te willen behoren, erkenning te willen hebben in die groep en er een betekenisvol lid van te willen zijn. Mensen die van een groep geïsoleerd raken, zijn veel gevoeliger voor ziekten en depressies. We willen er, kortom, bij horen, ertoe doen, ons veilig voelen. Een heel leven lang.

Knuffelen

Het veilig en geborgen voelen, begint al vroeg. Uit onderzoek blijkt en in de praktijk is vastgesteld dat baby’s die niet geknuffeld worden zich aanmerkelijk minder goed ontwikkelen dan baby’s die wel geknuffeld worden. Het is dus van groot belang om kinderen affectie en genegenheid te tonen. Zo help je te voorkomen dat ze op latere leeftijd lichamelijke en emotionele klachten krijgen.

Eenzaamheid

Keer op keer wordt vastgesteld dat eenzaamheid of het ontbreken van liefde op jonge leeftijd, later leidt tot een  hoge kans op ziekten en zelfs vroegtijdig overlijden. Het goede nieuws is dat wanneer je erin slaagt om de cirkel te doorbreken en je op latere leeftijd alsnog een goed relatienetwerk opbouwt, je daar de voordelen van kunt plukken. Dat betekent dus minder kans op ziekten en vroegtijdig overlijden.

Sneller beter

Uit onderzoek blijkt dat sociale steun van groot belang is bij het voorkomen en sneller genezen van ziekten. Zo blijkt het niet alleen een gunstig effect te hebben op je bloeddruk, maar ook op je weerstand. Iemand met een sociaal netwerk heeft aanmerkelijk meer zogenaamde ‘natural killer cells’ in het lichaam. Deze cellen bevinden zich in lymfevocht en ruimen daar alle vreemde bacteriën in je lichaam op.

Koesteren

Koester je netwerk. Hoe groot of klein ook. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. Een paar mensen met wie je lief en leed kunt delen, is al prachtig. Voor het behouden van je vitaliteit zou je het boven aan je lijstje te moeten zetten.