Glokalisering: wat je van dichtbij haalt, is beter.
Door Redactie 111

De wereld is een dorp geworden. Goedkope reizen, een toename in internationale handel, social media en ook retailketens die wereldwijd actief zijn; het heeft ervoor gezorgd dat onze samenleving meer en meer door andere landen wordt beïnvloed. En alhoewel aan deze ontwikkeling nog geen einde is gekomen, is de tegentrend aan een flinke opmars bezig: het lokale wordt steeds belangrijker.

 

Lokaal wekt meer vertrouwen
Denk je bij massaproductie in lageloonlanden bijvoorbeeld al snel aan kinderarbeid of gifstoffen in je kleding, bij producten die van dichtbij komen verwachten we eerder een veilig, kwalitatief goed product waarmee we dan ook nog eens onze streek steunen. Hetzelfde geldt voor voeding. Wat van de lokale boer komt, krijgt eerder het label ‘gezond’ en ‘authentiek’. En ‘sympathiek’. Kortom, het kleine en lokale krijgt meer vertrouwen dan het grote en massale waarvan de herkomst vaak in nevelen is gehuld.

Het persoonlijke verhaal
We willen weer weten wie de mens achter een product of dienst is want dat kunnen we beter op waarde schatten. Het persoonlijke verhaal achter een product zorgt voor meer vertrouwen. Daar gaat het steeds meer om. Die verhalen zijn soms nog belangrijker dan het product zelf.

Van ik naar wij
Ook op sociaal gebied zien we dat er steeds meer verbinding ontstaat en lokale initiatieven opbloeien. Wel of niet gebruikmakend van de technologische mogelijkheden, zoals buurt apps.

Misschien zijn we wel een beetje klaar met het individualisme. En komen we terug van iets wat doorgeslagen was. We bewegen steeds meer van ‘ik’ naar ‘wij’.

De Coronacrisis droeg positief bij aan deze ontwikkeling. Het zorgde er onder andere voor dat we meer oog hadden voor de mensen om ons heen, voor die alleenstaande oudere buurvrouw die wel wat hulp en aandacht verdiende.

Harde confrontatie met onze kwetsbaarheid
We staan als mens niet op onszelf. En dat besef dringt steeds meer door. De Coronacrisis confronteerde ons met onze onderlinge afhankelijkheid. Zowel economisch als sociaal. En met onze eigen kwetsbare gezondheid. Onderliggend heeft het zelfs de kwetsbaarheid van de natuur bloot gelegd, waar we onszelf niet langer los van kunnen zien.

Willen we goed voor onszelf zorgen, zowel persoonlijk als collectief, dan zullen we meer rekening met onze omgeving moeten houden. We moeten duurzamer leven, op elk gebied.

Duurzaam vs quick fix
Duurzaamheid vraagt om lange termijn visie. Dat is lastig want we zijn geneigd om de lange termijn effecten, en doelen, uit het oog te verliezen. We willen maar al te graag terstond effect zien, en voelen. Quick fixes, daar houden we van. Ook als het om onze eigen gezondheid gaat. Maar quick fixes werken niet. Of maar even. Het gaat om het geheel aan factoren die een rol spelen.

 

 

Gerelateerd

Overgewicht of gezond gewicht?

Overgewicht of gezond gewicht?

Een streefgewicht bereiken valt vaak niet mee. Het daarna vasthouden is zo mogelijk nog lastiger. Voor veel mensen betekent het dat zij voortdurend op een negatieve manier bezig zijn met hun gewicht. Dat geeft ongezonde stress. Maar een streefgewicht is iets heel anders is dan een gezond gewicht. Dat is namelijk van veel factoren afhankelijk.

Lees meer
De waarheid over de invloed van anderen op jouw gewicht

De waarheid over de invloed van anderen op jouw gewicht

Niemand kan alles alleen, zeker niet als het gaat om het bereiken van een gezond gewicht. Jij kiest een andere weg, maar je uitzicht verandert niet. Anderen gaan door met hun eetgewoontes en de eettentjes om de hoek serveren nog steeds frites met mayonaise. Toch is het cruciaal om je omgeving te betrekken. Hoe doe je dat?

Lees meer