Alles grijpt in elkaar

Er zijn vele verschillende facetten die van invloed zijn op onze gezondheid

Mocht je je afvragen welke voor jou nu het belangrijkst is, dan is het antwoord: allemaal.
Zoals je kunt zien in dit model zijn er niet alleen meerdere facetten van invloed, maar is er ook een sterke onderlinge samenhang. De grote tandwielen representeren lichaam en geest. Elk van deze tandwielen wordt ook weer beïnvloed door de andere tandwielen eromheen. Ze grijpen letterlijk in elkaar en zorgen er samen voor dat het hele systeem goed draait.

Goed om te bedenken dat de effecten van elke afzonderlijke tandwiel nog groter kunnen zijn dan je misschien in eerste instantie denkt.

We lichten er alvast een paar toe:
  • Slaap is een verbindend tandwiel tussen lichaam en geest. Hier kun je je natuurlijk wel iets bij voorstellen. Om een fit lichaam te hebben, moet het tijd en rust krijgen om te herstellen van de inspanningen die het heeft geleverd. Voldoende slaap is daarom essentieel.

In de afgelopen twintig jaar is er enorm veel onderzoek gedaan naar de effecten van slaap en is gebleken dat het een nog grotere rol speelt dan de wetenschap aanvankelijk al dacht: er is niet alleen een relatie gevonden met hart en vaatziekten, obesitas en kanker, maar ook blijken er mechanismes te bestaan die erop wijzen dat slapen invloed zou kunnen hebben op het hele proces van een ziekte. Tegelijkertijd is slaap ook noodzakelijk om een sterke geest te houden; niet uitgerust zijn levert uitputting, stress en zelfs depressieve klachten op. Wil je dus goed en gezond bezig zijn, dan laat je door goed en voldoende te slapen meerdere ‘tandwielen’ draaien.

 

  • Inspanning leveren (bewegen en sporten) draagt niet alleen bij aan sterke spieren en botten, maar maakt tegelijk ook stofjes aan (gelukshormoon) waardoor je je prettiger gaat voelen en beter in je vel zit. De verschillende onderdelen zijn dus niet 1+1=2 maar hebben een onderling versterkend effect.
Het gaat nog verder

In werkelijkheid  grijpt er nog meer in elkaar dan nu schematisch weergegeven kan worden. Denk maar aan het effect van gezonde voeding op je brein. Goede voeding zorgt voor essentiële bouwstenen die nodig zijn om je hersenen en hersenfuncties op peil te houden en te zorgen dat je bijvoorbeeld niets gaat vergeten. Daarnaast zijn er relaties gevonden tussen voedsel en depressie.

Gerelateerd