Een gelukkig leven creëren: lessen uit de sociale wetenschap

In een wereld waar financiële planning vaak centraal staat, wordt het belang van niet-financiële middelen zoals tijd, invloed, energie en relaties soms onderschat. Deze middelen kunnen net zo waardevol zijn als geld, en vaak zelfs schaarser. Dit werd benadrukt door Dr. Arthur Brooks, sociaal wetenschapper, bestsellerauteur en professor aan de Harvard Business School. Tijdens een recente lezing presenteerde hij een boeiend concept: de geluksvergelijking. Zijn inzichten bieden een vernieuwend perspectief op het bereiken van een gelukkig leven, los van materiële rijkdom.

De Geluksvergelijking

Dr. Brooks introduceerde een eenvoudige maar diepgaande formule voor geluk:

Geluk = Genot + Tevredenheid + Betekenis

Deze vergelijking ontrafelt de complexiteit van geluk in drie begrijpelijke elementen. Laten we deze nader bekijken.

1. Genot

Genot, zoals Dr. Brooks uitlegt, is niet hetzelfde als plezier. Hoewel plezier vaak een onderdeel is van genot, stelde hij dat “De meest ongelukkige mensen enkel streven naar plezier.” Genot is rijker:

Genot = Plezier + Gemeenschap + Bewustzijn

De ervaring van genot wordt versterkt wanneer gedeeld met anderen en bewust beleefd. Dit aspect van geluk gaat over het waarderen van de kleine momenten met anderen en het bewust aanwezig zijn.

2. Tevredenheid

Tevredenheid, volgens Dr. Brooks, is “de vreugde van het bereiken van een doel door inspanning.” Hij ontkracht de mythe dat tevredenheid onbereikbaar is, maar erkent dat het vergankelijk kan zijn. Vooral wanneer tevredenheid gezocht wordt in materiële goederen, kan het snel afnemen.

Brooks biedt een formule voor tevredenheid:

Tevredenheid = Hebben / Willen

Een strategie van ‘minder willen’ in plaats van ‘meer hebben’ wordt aangeraden. Dit helpt bij het verminderen van de voortdurende wens naar meer, die vaak onze tevredenheid vermindert.

3. Betekenis

Betekenis is wellicht het meest ontastbare element van geluk. Dr. Brooks definieert het als:

Betekenis = Samenhang + Doel + Belang

‘Samenhang’ gaat over het geloof dat dingen met een reden gebeuren. ‘Belang’ is het erkennen dat ons leven ertoe doet. ‘Doel’ is de overtuiging dat we leven om iets te bereiken. Deze elementen samen vormen een krachtig fundament voor een betekenisvol leven.

Het “Leeralgoritme”

Begrijpen.
Toepassen.
Delen.
Deze stappen zijn cruciaal om inzichten te verankeren en te delen met anderen, waardoor het leerproces wordt versterkt.

Conclusie

De geluksvergelijking van Dr. Arthur Brooks biedt een frisse kijk op geluk en hoe we dit actief kunnen nastreven in ons leven. Door de focus te leggen op genot, tevredenheid en betekenis, biedt het een raamwerk om te reflecteren op onze persoonlijke en professionele levensdoelen. Het herinnert ons eraan dat geluk meer is dan het najagen van vluchtig plezier of materiële bezittingen. Het gaat om het vinden van voldoening in onze inspanningen, het delen van momenten met anderen en het ontdekken van een diepere betekenis in ons leven.

De inzichten van Dr. Brooks zijn niet alleen relevant voor individuele gelukzoekers, maar ook voor leiders, opvoeders en beleidsmakers die streven naar het creëren van een meer bevredigende, betekenisvolle en gelukkige samenleving.

Het implementeren van deze geluksvergelijking in ons dagelijks leven kan een transformerend effect hebben. Het begint met kleine stappen: het bewust genieten van plezierige momenten, het vieren van onze prestaties, en het zinvol verbinden van ons leven met onze waarden en overtuigingen. Dit pad naar geluk is een persoonlijke reis, uniek voor elk individu, maar de richtlijnen van Dr. Brooks bieden een universele kaart voor iedereen die op zoek is naar een rijker, voldoener en zinvoller leven.

In een tijdperk waarin we worden overspoeld door talloze afleidingen en constante druk om te presteren, brengt de geluksvergelijking ons terug naar de essentie van wat het betekent om echt gelukkig te zijn. Het nodigt ons uit om onze eigen definities van geluk te heroverwegen en te herzien, en om ons leven te leiden op een manier die echte tevredenheid en betekenis brengt.

Gerelateerd

Gedrag veranderen. Het kán!

Gedrag veranderen. Het kán!

Gedrag ontstaat uit motieven die vanuit jezelf komen. Je doet iets bewust wel of niet. Op onbewust niveau vertoon je daarnaast ‘geconditioneerd’ gedrag, waarvoor je vroeger beloond werd. Maar draagt dat nu nog bij aan je gezondheid? 

Lees meer