We geven meer uit aan zorg dan ooit tevoren. Op elke verdiende euro gaat ruim 10 cent naar de zorg. Hoe houden we het onder controle?

De stijging van de zorgkosten heeft natuurlijk meerdere oorzaken. Maar of het nu gaat om vergrijzing (in 2025 zijn er 1.250.000 80-plussers!), stijgende personeelskosten of welvaartsziekten, mooie maar dure innovaties, bureaucratie of ‘onnodige zorg’: de kosten stijgen en zullen blijven stijgen als we het roer niet omgooien.

Koekoeksjong

Minister van Financiën Wopke Hoekstra zei ooit: ”De zorg heeft het vermogen om als een koekoeksjong andere vogeltjes uit het nest te duwen. Het is op termijn niet houdbaar en niet meer te organiseren.” En toen hij dit zei, moest de corona crisis nog komen…

Maatschappij en zorg staan niet los van elkaar

Ondertussen is er o.a. door de corona crisis veel gebeurd en verandert de maatschappij. We zijn ons nog bewuster geworden van onze eigen verantwoordelijkheid. Kwaliteit van leven en maatwerk worden bovendien steeds belangrijker. We gaan van ‘patiënt’, naar ‘cliënt’ naar (kritische) consument.

Mensen beschouwen een goede gezondheid als een van de belangrijkste waarden in hun leven. Tegelijkertijd is er onvoldoende aandacht voor preventief handelen, wat ook leidt tot onnodig medisch handelen. Simpel gezegd: voorkomen is beter én goedkoper dan genezen. Maar in de praktijk is het preventiebeleid nog onderontwikkeld. Ook in Nederland.

Maar, het gaat de goede kant op.

Een greep uit de belangrijkste ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen zullen tussen nu en 2025 hun stempel drukken op hoe we de zorg gaan (her)inrichten.

  • De groeiende belangstelling voor gezondheid in relatie tot leefstijlfactoren als stress, voeding en beweging.
  • De digitalisering van zorg, diensten en service (en de verschuiving van fysiek naar digitaal).
  • Zorgconsumenten die meer aandacht voor maatwerk en kwaliteit willen.
  • Vitaler lang leven: belangrijkste klanten in de zorg zijn ouderen.
  • Gezond zijn heb je voor een groot deel zelf in de hand (meer aandacht voor leefstijl).
  • Hogere prioriteit aan, en meer aandacht voor preventie.
Preventie heeft de toekomst

We kunnen wel concluderen dat het belang van -en de roep om- PREVENTIE in alles doorzingt. Voorkomen is absoluut beter dan genezen! En dat is ook nodig willen we de uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden.

Meer inzetten op preventie zal niet alleen veel zorgkosten besparen maar ook veel persoonlijk leed voorkomen én de leef kwaliteit van mensen verhogen. Met de huidige (en toekomstige) techniek wordt dat ook nog eens makkelijker. Investeren in die toekomst is dus in álle opzichten een gezonde keuze.