Welkom investeerders!

Nog niet eerder was de waarde van 111 duidelijker dan nu: iedereen maximaal gezond houden door actief te werken aan een gezonde leefstijl. Waarmee je niet alleen ziektes beter kunt opvangen, of zelfs voorkomen, maar je ook beter kunt weren tegen allerlei bacteriën en virussen.

111, een veelbelovende uitdaging!

Als je elke keer dat het woord ‘Preventie’ wordt uitgesproken een cent zou krijgen, zou je een luxe bestaan kunnen leiden!
We staan ongetwijfeld aan het begin van een spannende en uitdagende ontwikkeling van ‘alle ballen op de zorg’ naar ‘alle ballen op preventie’. Gebrek aan (gekwalificeerde) handjes, te hoge kosten en misbruik zijn nu al aan de orde van de dag. Terwijl stress, slaapgebrek, overgangsklachten, overgewicht en burn-out alleen maar toenemen.
‘Maar, helpt preventie dan ook echt?’ Is een steeds terugkerende vraag.
Een vraag die we inmiddels goed kunnen beantwoorden. Dankzij de testen die we de afgelopen jaren hebben kunnen doen. Zichtbaar maken wat beter kan, met simpele stappen helpen dat beter inhoud te geven. Meten is weten.

En dan toch loopt het anders. Niet alleen Covid, maar zeker ook de ontwikkelingen in Ukraine, zijn van invloed geweest op ons streven om 111 inhoud te geven en op de markt te zetten.
Net op het moment dat we begin ’22 een versnelling wilden inzetten brak de oorlog uit. Ondanks onze ingebakken positiviteit (maar ook realisme) bleek het aantrekken van extra kapitaal moeizamer dan gedacht. Voldoende om onze programma’s verder te ontwikkelen en de noodzakelijke tests te doen, uiteindelijk onvoldoende om massaal de markt op te gaan als alternatief voor de 112-aanpak. Waardoor de omzet noodgedwongen verschoven werd naar een later moment, nadat de introductie kan plaatsvinden.
Voordeel is dat we het extra kapitaal met de nodige omzichtigheid hebben ingezet en aanmerkelijk kosten hebben bespaard. Het noodzakelijke aanloopverlies is tot nog toe beperkt tot € 700K (tegenover € 3mln begroot).
Grootste kostenposten waren de softwareontwikkeling (€ 300K) en de personele kosten (€ 450K).
Zowel Gerard van Vliet als Beat Nideröst hebben de leningen die door hen zijn vertrekt niet geactiveerd. Dat zal ook niet gebeuren zolang de liquiditeit onvoldoende is voor de verdere groei van het bedrijf. Om die reden heeft Gerard een groot deel van de kantoorinventaris om niet beschikbaar gesteld.

De opgedane kennis, de ontwikkelde software, het ingewerkte team en het markt-respectief geven alle aanleiding om positief te blijven over de verdere ontwikkeling van 111 bv. In de komende fase zal die marktontwikkeling centraal staan.

Gerard van Vliet

 

Download

Alle relevante informatie om je investering te onderbouwen staat voor je op een rij.

Hier vind je de jaarcijfers van 2022

FAQ voor investeerders

Naar aanleiding van gesprekken met een panel van investeerders zijn de volgende vragen naar voren gekomen, waarvan de antwoorden op zich wel (grotendeels) te vinden zijn in de documentatie, maar waarvan het goed is ze als vraag/antwoord nog een keer op een rij te zetten.

Weerbaarheid is de factor om gezond te blijven. Voordat je écht ziek wordt start je lichaam al met verdedigen van wat wordt aangevallen. Om gezond oud te worden is dus het opbouwen van zoveel mogelijk weerstand een MUST.
Ons zorgsysteem is gebaseerd op GENEZEN en niet op VOORKOMEN. Je moet eerst ziek worden om aandacht te krijgen. Dat is ook de reden waarom de kosten zo uit de klauw lopen. Zouden we eerder al de waarschuwingen van ons lijf serieus nemen kunnen we veel kosten voorkomen. Het Ministerie van WVS schat die besparing op maar liefst 30%!
Hoog tijd dus om preventie een prioriteit te maken.
Bovendien ontbreken de handjes om de vraag naar zorg waar te maken, dat maakt digitaal werken noodzakelijk. Wat de drempel verlaagt voor onze aanpak.

In Nederland minimaal 50.000 deelnemers aan het 111 Programma laten deelnemen (2026). Minimaal, want we zouden graag willen dat het een standaard aanpak wordt voor preventie in Nederland, maar ook daarbuiten.

Behalve de naam, zijn dat een combinatie van factoren.
 • We kijken niet alleen naar de fysieke kant, maar nemen ook de mentale en sociale kant mee
 • We kunnen in bedrijven de optelsom van de meetresultaten van de medewerk(st)ers makkelijk vertalen naar het HR beleid (we meten dan ook niet alleen de fysieke prestaties, maar ook regelmatig de motivatie en de cultuurfactoren).
 • We meten 24/7 en kunnen daar makkelijk trends en mogelijk problemen uithalen
 • We kijken nadrukkelijk naar de context, de persoonlijke omstandigheden van deelnemers, en gaan uit van de deelnemer, niet de mogelijkheden van een apparaat of een generieke uitspraak
 • We communiceren zoveel mogelijk persoonlijk op basis van het communicatieprofiel van de deelnemer (extrovert/introvert, mensgericht/taakgericht)
 • We zijn producent onafhankelijk en kunnen diverse leveranciers combineren bij het meten
 • We maken gebruik van Datanurses, medewerk(st)ers die constant de meetgegevens volgen op afwijkingen en zo nodig actie ondernemen, samen met de medisch specialisten
 • De combinatie van App en Community maakt het mogelijk de deelnemers een maximale motivatie te geven. De mogelijkheid om een ‘buddy’ te kiezen draagt daar zeker aan bij.
 • We werken samen met een aantal partijen, waaronder (leefstijl) coaches en diëtisten, maar ook klinieken waar een win/win relatie mee wordt opgebouwd. Zo krijgen diëtisten een 111 certificering, waarmee ze zich kunnen onderscheiden van collega’s.
Maximaal. Dankzij de Azure omgeving van Microsoft kunnen we zonder enig probleem opschalen naar de 50.000 deelnemers die we als target hebben gesteld. Ook het faciliteren van een buitenlandse licentie houder kan om die reden zonder problemen gebeuren.
Er is nog nergens ter wereld een totaal-concept als wat 111 gaat bieden. Er is wel ‘concurrentie’ op deelgebieden. Apparatuur leveranciers geven je een App, maar geen inhoudelijke medische ondersteuning. Er zijn klinieken die je een soort van medische check-up kunnen geven, maar volgen je niet of maar een beperkte tijd actief bij de verbeteringen. Prescan geeft je een beperkte momentopname. Een heleboel Apps, al of niet commercieel gestuurd, geven je fraaie adviezen, maar ‘meten is weten’ ontbreekt. In de medische wereld lopen er een aantal experimenten met de aansluiting van apparatuur voor thuisgebruik, maar die zijn zorg gerelateerd en niet gericht op preventie. Bovendien net zo vaak gesteund door de leverancier van apparatuur en niet onafhankelijk.
In de IM staan de becijferingen voor de realisatie van ons concept. Cijfers die conservatief zijn. De cijfers zijn inschattingen gebaseerd op de input van deskundigen en getoetst in consumentenpanels qua prijsbepaling. We hebben overigens veelvuldig gebruik gemaakt van (online) panels om bijvoorbeeld de kracht van het merk ‘111’ te toetsen, de pay off te bepalen of de missie aan te scherpen.
Alles wat wordt ontwikkeld voor het 111 concept is ook eigendom van 111 bv. Dat geldt voor het platform, de App, de community en het merk. Tuurlijk is daarbij gebruik gemaakt van al bestaande kennis bij de teamleden. Zo hebben Gerard en Maria al hun sporen verdiend bij het vitaler maken van bedrijven, net als de kennis en aanpak die is ontwikkeld in de High Five Health Promotion tijd dankbaar gebruikt wordt. Beat heeft bij zijn voormalige bedrijf complexe databases gebouwd en research gefaciliteerd. Tamara is een zeer ervaren medisch specialist voor ouderen en heeft dat aangevuld met leefstijl geneeskunde. Maartje heeft in voormalige opdrachten een keur aan ervaring opgedaan met consumenten acceptatie.
Ja, dat is al ingebouwd in de VIP voorkeur die investeerders krijgen en de gratis faciliteiten, die verbonden zijn aan de hoogte van de investeringen.
Elk half jaar zal er een gezamenlijke meeting zijn, waarin we de voortgang melden en vragen beantwoorden. Bovendien is er minimaal elke 2 maanden een Update voor de investeerders met de laatste ontwikkelingen. De STAK zal op haar beurt de investeerders meenemen in het toezicht op de ontwikkelingen en de besteding van de investeringen.
In beginsel bij Gerard (0653152622 of [email protected]), makkelijkste is het gebruiken van whatsapp of email met het verzoek om contact op te nemen. Gerard zorgt er ook voor dat in voorkomende gevallen het meest in aanmerking komende teamlid contact opneemt.
We willen zoveel mogelijk mensen in staat stellen maximale gezondheidswinst te realiseren (dus zoveel mogelijk weerstand op te bouwen). Bovendien geven we op een zo vroeg mogelijk tijdstip aan dat er iets ‘mis’ is met je gezondheid, zodat we samen kunnen voorkomen dat het uit de hand loopt. 111 wil dezelfde autoriteit hebben als 112: een betrouwbare plek waar je de juiste informatie vindt over gezond leven en geholpen wordt om dat waar te maken.

Jazeker! De afgelopen 2 Corona jaren zijn goed besteed. Enerzijds door de benodigde digitale omgeving te ontwikkelen, maar anderzijds vooral door het testen (zowel technisch als integraal). De Pilot met 100 deelnemers heeft ons heel veel geleerd (zie aparte artikel), waardoor we nu in staat zijn ‘live’ te gaan en snel op te schalen.

Behalve met het basisprogramma:
 • Het verlengen van de dienstverlening door na de eerste periode abonnementen aan te bieden, met daarin een variatie van mogelijkheden.
 • Bedrijfstrajecten, waarbij de optelsom van de data van deelnemers in het bedrijf de basis kunnen vormen voor een gezonde HR aanpak, zodat verzuim en verloop zoveel mogelijk worden beperkt.
 • Zorgtrajecten, waarbij de 111 mogelijkheden worden ingezet voor secundaire preventie, als onderdeel van een zorgtraject
 • Aanvullende programma’s, voor oa slaap, stress, overgang, verslaving, overgewicht. Daar gebruiken we deels eigen mensen en deels externe partijen voor. In het laatste geval is er of sprake van wederzijds doorverwijzen of een kick back vergoeding.
 • Aanvullende test die via de webshop worden verkocht (oa energie, viriliteit, moeheid etc). Deze kunnen de basis zijn voor aanvullende diensten.
 • Vitaminen/mineralen via de website, in relatie tot geconstateerde tekorten bij een deelnemer
 • Verkoop van apparatuur via de website
 • Research op de database (uiteraard geanonimiseerd) en passend in de doelstellingen van 111
 • Algoritmen waar we een patent op krijgen en in licentie verkocht kunnen worden
 • Buitenlandse licenties voor het gebruik van de 111 aanpak en digitale mogelijkheden
Dat zijn er diverse:
 • Belangrijkste zijn bedrijven die hun verzuim en verloop willen beperken door zich als ‘gezond’ bedrijf te positioneren. Daar is de relatie met de HR aanpak manifest en zal een lange termijn samenwerking aan de orde zijn
 • De oudere groep (50+) die graag gezond oud wil worden/blijven
 • De bakfietsgroep (tussen de 30 en 40) die in basis al gezond leven en dat willen meten
 • De zelfstandige/DGA die niet ziek mag worden en dat ten koste van alles wil voorkomen
 • Zorginstellingen, die de 111 mogelijkheden willen gebruiken om het digitale traject inhoud te geven
 • Buitenlandse partijen die een licentie willen hebben
 • Zorg/preventie-professionals die in een 111 certificering een mogelijkheid zien zich te onderscheiden van collega’s
 • Klinieken die in samenwerking met 111 een win/win zien
 • Patienten/ouderen organisaties die voor hun leden (tegen korting) een mogelijkheid zien een exclusieve dienst aan te bieden
Als je naar de traditionele zorg kijkt is dat een hele lijst. DE reden waarom innovatie in de zorg steeds weer mislukt. Ook onze reden om in eerste instantie buiten dat speelveld te blijven. Wel is vanaf het begin afgestemd met het Ministerie van WVS, die actief hebben meegedacht met de ontwikkeling en ons waar nodig hebben gesteund daarbij. De contacten met stakeholders als zorgverleners (publiek en privaat), verzekeraars en patiëntenorganisaties zijn reeds gelegd en worden ‘opgeschaald’.
Het heeft de introductie van 111 vertraagd en tegelijkertijd geholpen. Door Corona zijn we een simpelere, maar zeer effectieve aanpak gaan ontwikkelen die bijna helemaal online kan. Bovendien is deze heel schaalbaar en dus ook in andere landen makkelijk te introduceren. Door de Corona periode hebben we een complete Pilot kunnen draaien met indrukwekkende resultaten, die veelbelovend zijn voor de toekomst. Een toekomst waarbij we een nieuwe Covid ook kunnen voorspellen als die je treft, want ook dat kunnen we vroegtijdig meten.
Gerard heeft een aantal zeer deskundige teamleden om zich heen verzameld. Die komen elke week bij elkaar. De medische, digitale, bedrijfsmatige, financiële, marketing/communicatie, social media en webdeskundigheid zijn verzekerd. Dat is aangevuld met ad hoc deskundigheid voor bijvoorbeeld huisvesting, AVG, cyber security en financiering. Nu de realisatiefase aanbreekt zal het team verder aangevuld worden met medische deskundigheid, (online) communicatie expertise, ervaren marketing/sales handjes en meer digitale bijstand. Gerard blijft vooralsnog eindverantwoordelijk. De operationele verantwoordelijkheid komt gaandeweg in handen van een ervaren manager. De Stichting Administratie Kantoor (STAK) zal de certificaten van aandelen beheren en toezicht houden op de voortgang van de activiteiten. De leden daarvan (minimaal 3) bestaan uit financiële-, medische- en bedrijfsmatige deskundigen, bij voorkeur uit de kring van investeerders. We gaan er van uit dat er te zijner tijd ook een Raad van Commissarissen gaat functioneren. Daarnaast is er een Adviesraad voorzien die de toekomstige ontwikkelingen mede kan vormgeven. Deze wordt al vorm gegeven.

Dat zal afhangen van de ontwikkelingen. Willen we sneller groeien (liefst wel)? Gaan we naar het buitenland (zeker mogelijk)? Gaan we aanvullende programma’s opzetten (zijn we feitelijk al mee bezig)? Ook de overname van andere partijen is niet uitgesloten.

We gaan ze met elkaar beoordelen.

Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met verdere ontwikkelingen, zoals een exit of een beursgang

We starten met het huidige basisprogramma, dat zowel voor consumenten, bedrijven als zorgtrajecten uitermate geschikt is. De aanvullende programma’s zijn in basis ontwikkeld en worden gaandeweg beproefd en bijgesteld. Het gebruik van slimme algoritmen wordt eveneens zo snel mogelijk ontwikkeld. Het gebruikte platform, de AI, de App en de Community zullen overigens constant in ontwikkeling blijven. De ondersteunende systemen gaan mee in de schaalbaarheid, waarbij de verkenning van de buitenland mogelijkheden ook nog in dit jaar worden ingezet. Zonder dat het de kwaliteit in Nederland tekort doet.
Sowieso mag je verwachten dat investeringen in gezondheid/preventie een grote vlucht gaan nemen de komende tijd. Alle trendonderzoeken wijzen daarop. Het merk ‘111’ en het unieke concept hebben daarbij een ongeëvenaarde meerwaarde, die zich zeker zal bewijzen. NU investeren verzekert je ervan dat je zelf kunt profiteren van alle financiële- en medische voordelen die 111 gaat bieden. We verwachten dat er veel belangstelling zal zijn voor de investering in ‘111’. Niet alleen vanwege de potentiele financiële meerwaarde, maar zeker ook vanwege de maatschappelijke meerwaarde (van curatief naar preventie) en niet te vergeten de persoonlijke meerwaarde (zelf ook gezond blijven).