Welkom op de investeerderspagina van 111. 

Als geregistreerde investeerder krijg je exclusieve toegang tot onze essentiële informatie. 

Video afspelen

111, een veelbelovende uitdaging!

Als je elke keer dat het woord ‘Preventie’ wordt uitgesproken een cent zou krijgen, zou je een luxe bestaan kunnen leiden!
We staan ongetwijfeld aan het begin van een spannende en uitdagende ontwikkeling van ‘alle ballen op de zorg’ naar ‘alle ballen op preventie’. Gebrek aan (gekwalificeerde) handjes, te hoge kosten en misbruik zijn nu al aan de orde van de dag. Terwijl stress, slaapgebrek, overgangsklachten, overgewicht en burn-out alleen maar toenemen.
‘Maar, helpt preventie dan ook echt?’ Is een steeds terugkerende vraag.
Een vraag die we inmiddels goed kunnen beantwoorden. Dankzij de testen die we de afgelopen jaren hebben kunnen doen. Zichtbaar maken wat beter kan, met simpele stappen helpen dat beter inhoud te geven. Meten is weten.

En dan toch loopt het anders. Niet alleen Covid, maar zeker ook de ontwikkelingen in Ukraine, zijn van invloed geweest op ons streven om 111 inhoud te geven en op de markt te zetten.
Net op het moment dat we begin ’22 een versnelling wilden inzetten brak de oorlog uit. Ondanks onze ingebakken positiviteit (maar ook realisme) bleek het aantrekken van extra kapitaal moeizamer dan gedacht. Voldoende om onze programma’s verder te ontwikkelen en de noodzakelijke tests te doen, uiteindelijk onvoldoende om massaal de markt op te gaan als alternatief voor de 112-aanpak. Waardoor de omzet noodgedwongen verschoven werd naar een later moment, nadat de introductie kan plaatsvinden.
Voordeel is dat we het extra kapitaal met de nodige omzichtigheid hebben ingezet en aanmerkelijk kosten hebben bespaard. Het noodzakelijke aanloopverlies is tot nog toe beperkt tot € 700K (tegenover € 3mln begroot).
Grootste kostenposten waren de softwareontwikkeling (€ 300K) en de personele kosten (€ 450K).
Zowel Gerard van Vliet als Beat Nideröst hebben de leningen die door hen zijn vertrekt niet geactiveerd. Dat zal ook niet gebeuren zolang de liquiditeit onvoldoende is voor de verdere groei van het bedrijf. Om die reden heeft Gerard een groot deel van de kantoorinventaris om niet beschikbaar gesteld.

De opgedane kennis, de ontwikkelde software, het ingewerkte team en het markt-respectief geven alle aanleiding om positief te blijven over de verdere ontwikkeling van 111 bv. In de komende fase zal die marktontwikkeling centraal staan.

Gerard van Vliet

 

Downloads

De Prognose voor geheel 2023

Die is overduidelijk negatief. Alle aandacht is gegaan naar de ontwikkeling van, eerst, het LifeSmart-programma en daarna naar de 111Scan. In deze fase is de commercie onderbelicht geweest, mede omdat de programma’s zich eerst moesten bewijzen in de praktijk conform de standaarden van de medisch specialisten. Het waarom is al toegelicht in de email.

Nieuwsbrieven

De Prognose voor geheel 2023

Die is overduidelijk negatief. Alle aandacht is gegaan naar de ontwikkeling van, eerst, het LifeSmart-programma en daarna naar de 111Scan. In deze fase is de commercie onderbelicht geweest, mede omdat de programma’s zich eerst moesten bewijzen in de praktijk conform de standaarden van de medisch specialisten. Het waarom is al toegelicht in de email.

Ontdek de kracht van 111Scan

In deze video geven we een gedetailleerd overzicht van hoe deze innovatieve diagnose helpt inzicht te krijgen in de kernfactoren van slaap en stress. Ontdek hoe de 111Scan de voornaamste ziekteveroorzakers – geleerd van Lifesmart – aanpakt en helpt op weg naar een gezonder leven.

Video afspelen

Potcast

Wat is de potcast?

Kleine boodschap

Grote boodschap

FAQ voor investeerders

Naar aanleiding van gesprekken met een panel van investeerders zijn de volgende vragen naar voren gekomen, waarvan de antwoorden op zich wel (grotendeels) te vinden zijn in de documentatie, maar waarvan het goed is ze als vraag/antwoord nog een keer op een rij te zetten.