Welkom investeerders!

Graag informeren we je over de mogelijkheden om als eerste te investeren in de gezonde mogelijkheden van 111 BV.

Nog niet eerder was de waarde van 111 duidelijker dan nu: iedereen maximaal gezond houden door actief te werken aan een gezonde leefstijl. Waarmee je niet alleen ziektes beter kunt opvangen, of zelfs voorkomen, maar je ook beter kunt weren tegen allerlei bacteriën en virussen.

De rol van investeerders

Sinds Corona ons in de greep heeft, realiseren we ons hoe belangrijk onze gezondheid en dat van onze naasten, is. Omdat er nog geen behandeling is, is een goede weerstand momenteel het beste wapen in de strijd. Ik heb daarom geen enkele moeite om de voordelen uit te leggen van 111 in de praktijk.
De High Tech kant van 111 zal daarom zo snel mogelijk beschikbaar zijn (target 1 september). Om te beginnen voor een select gezelschap. En daar kun JIJ bij zijn als je NU investeert!

De rol van investeerders

Duidelijk is dat dit niet ‘zomaar’ een investering is. Het is er één voor jezelf, maar ook voor iedereen die je lief is.

We gaan beginnen met een gezondheidsrevolutie en die is hard nodig, dat zal je snel met mij eens zijn!

Veel leesplezier en ik zie je participatie graag tegemoet!
Fijne dag,
Gerard

Alle relevante informatie om je investering te onderbouwen staat voor je op een rij:

N

De Brochure die je uitlegt wat het belang is van 111 en welke investering we van je vragen | Download >

N

Het Informatie Memorandum dat we bij de AFM hebben ingediend (er is weliswaar geen formeel AFM toezicht, maar alles is wel conform de AFM richtlijnen opgesteld) | Download >

N

– De formele stukken (statuten/administratievoorwaarden) | Download deel 1 > | Download deel 2 >

N

Inschrijfformulier natuurlijk persoon, invullen en opsturen | Download >

N

Inschrijfformulier rechtspersoon, invullen en opsturen | Download >

N

De uitgebreide financiële cijfers | Download >

FAQ voor investeerders

Uit gesprekken met een panel van investeerders zijn de volgende vragen naar voren gekomen.
De antwoorden zijn uiteraard ook te vinden in de documentatie maar het is fijn om ze hier nog een keer op een rij te hebben.

Is er sprake van een ‘bonus’ voor investeerders van het eerste uur?

Ja, dat is al ingebouwd in de VIP voorkeur die investeerders krijgen.

Bovendien krijgen de eerste 100 investeerders een Welkomst Pakket, bestaande uit de nieuwste generatie SmartWatch, een weegschaal en een bloeddrukmeter (waarde 600 euro).

Wat is jullie Visie?

Een gezonde leefstijl kan welvaartsziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas voorkomen. Die gezonde leefstijl bevordert ook nadrukkelijk je weerstandvermogen tegen infecties, zoals Corona. Voordat je écht ziek wordt start je lichaam al met verdedigen van wat wordt aangevallen. Om gezond oud te worden is dus het opbouwen van zoveel mogelijk weerstand een blijvende MUST.

Ons zorgsysteem is gebaseerd op GENEZEN en niet op VOORKOMEN. Je moet eerst ziek worden om aandacht te krijgen. Dat is ook de reden waarom de kosten zo uit de klauw lopen. Zouden we eerder al de waarschuwingen van ons lijf serieus nemen kunnen we veel kosten voorkomen. Het Ministerie van WVS schat die besparing op maar liefst 30%!

Hoog tijd dus om preventie ene prioriteit te maken.

Wat is jullie doel?

In Nederland minimaal 50.000 deelnemers aan het 111 Programma laten deelnemen. Minimaal, want we zouden graag willen dat het een standaard aanpak wordt voor preventie in Nederland, maar ook daarbuiten.

Hoe zit het met de stakeholders?

Als je naar de traditionele zorg kijkt is dat een hele lijst. DE reden waarom innovatie in de zorg steeds weer mislukt. Ook onze reden om in eerste instantie buiten dat speelveld te blijven. Wel is vanaf het begin afgestemd met het Ministerie van WVS, die actief hebben meegedacht met de ontwikkeling en ons waar nodig steunen daarbij.

De contacten met stakeholders als zorgverleners (publiek en privaat), verzekeraars en patiëntenorganisaties zijn reeds gelegd en worden ‘opgeschaald’ als dat nodig is.

Wat doet Corona voor jullie?

Enerzijds zal ongetwijfeld het besef groeien dat een gezond lijf een betere garantie is voor overleven (letterlijk ‘the survival of the FIT(test)’), anderzijds is het afwachten wanneer we weer fysiek aan het werk kunnen. Zo hadden we het liefst op 1 september as het eerste 111 Checkpoint willen openen in Amersfoort, maar dat zit er niet meer in. We gaan nu uit van 1 januari.

We hebben wel besloten om uiterlijk 1 september voor het brede publiek een online intake te gaan doen, zodat wel alvast het voordeel van het platform, de App en de Community beschikbaar is. We zijn ook de mogelijkheid aan het onderzoeken om een COVID19 ‘early warning’ signaal toe te voegen aan de App.

Welke structuur gaat gelden?

Gerard heeft een aantal zeer deskundige teamleden om zich heen verzameld. Die komen elke week (virtueel) bij elkaar. De medische, digitale, bedrijfsmatige, financiële, marketing/communicatie, social media en webdeskundigheid zijn verzekerd. Dat is aangevuld met ad hoc deskundigheid voor bijvoorbeeld huisvesting, AVG, cyber security en financiering. Als de realisatiefase aanbreekt zal opnieuw worden beoordeeld of de samenstelling van het team adequaat genoeg is.

In de opzet worden ook straks de onderdelen aangestuurd door een team van deskundigen, waarbij Gerard de eindverantwoordelijkheid heeft. De Stichting Administratie Kantoor (STAK) zal de certificaten van aandelen beheren en toezicht houden op de voortgang van de activiteiten. De leden daarvan (minimaal 3) bestaan uit financiële-, medische- en bedrijfsmatige deskundigen, bij voorkeur uit de kring van investeerders.

We gaan er van uit dat er te zijner tijd ook een Raad van Commissarissen gaat functioneren.

Daarnaast is er een Adviesraad voorzien die de toekomstige ontwikkelingen mede kan vormgeven.

Hoe worden we geïnformeerd?

Elk half jaar zal er een gezamenlijke meeting zijn, waarin we de voortgang melden en vragen beantwoorden. Bovendien is er minimaal elke 2 maanden een UPdate voor de investeerders met de laatste ontwikkelingen.

De STAK zal op haar beurt de investeerders meenemen in het toezicht op de ontwikkelingen en de besteding van de investeringen.

Waar kunnen we terecht met vragen?

In beginsel bij Gerard (0653152622 of [email protected]), makkelijkste is het gebruiken van whatsapp of email met het verzoek om contact op te nemen.

Gerard zorgt er ook voor dat in voorkomende gevallen het meest in aanmerking komende teamlid contact opneemt.

Wat is jullie Missie?

We willen zoveel mogelijk mensen in staat stellen maximale gezondheidswinst te realiseren. Daarmee beperk je de risico’s om onnodig ziek te worden. Daarom geven we op een zo vroeg mogelijk tijdstip aan dat er iets ‘mis’ is met je gezondheid, zodat we samen kunnen voorkomen dat het uit de hand loopt.
Toegepast op de huidige Corona-situatie: we waarschuwen je als je lichaam in het verweer gaat (en dan hoef je je feitelijk nog niet ziek te voelen) en helpen je om zoveel mogelijk (blijvend) weerstand op te bouwen. Veelal voorkomt dat ziek worden, maar het helpt ook zeker bij het weer snel beter worden.

Wat is de concurrentie?

Er is nog nergens ter wereld een totaal-concept als wat 111 gaat bieden. Er is wel ‘concurrentie’ op deelgebieden. Device leveranciers geven je een App, maar geen inhoudelijke medische ondersteuning. Er zijn klinieken die je een soort van medische check-up kunnen geven, maar volgen je niet actief bij de verbeteringen. Prescan geeft je een beperkte momentopname. Een heleboel Apps, al of niet commercieel gestuurd, geven je fraaie adviezen, maar ‘meten is weten’ ontbreekt. In de medische wereld lopen er een aantal experimenten met de aansluiting van apparatuur voor thuisgebruik, maar die zijn zorg gerelateerd en niet gericht op preventie. Bovendien net zo vaak gesteund door de leverancier van apparatuur en niet onafhankelijk.

Hoe zit het met de cijfers?

Op de site staan de becijferingen voor de realisatie van ons concept. Cijfers die we nog realistische achten nu Corona de vraag naar ‘hoe gezond ben ik eigenlijk?’ alleen maar actueler maakt!
De cijfers zijn inschattingen gebaseerd op de input van deskundigen en getoetst in consumentenpanels qua prijsbepaling. We hebben overigens veelvuldig gebruik gemaakt van (online) panels om bijvoorbeeld de kracht van het merk ‘111’ te toetsen, de pay off te bepalen of de missie aan te scherpen.

Van wie zijn eigenlijk de systemen die jullie gebruiken?

Alles wat wordt ontwikkeld voor het 111 concept is ook eigendom van 111 bv. Dat geldt voor het digitale platform, de App, de community en het merk.

Het digitale platform is voor 111 bv ontwikkeld door dHealthAI bv, waarbij 111 bv de exclusieve rechten heeft als preventieprogramma.  dHealthAI bv realiseert zelf specialistische care-applicaties voor het patiënten-traject (dus niet preventie).

Voor het Elektronisch patiëntendossier (EPD) wordt samen gewerkt met Medicore bv. De website en community is exclusief voor 111 bv ontwikkeld door Media Integration bv.

Komen er verdere investeringen?

Dat zal afhangen van de ontwikkelingen. Willen we sneller groeien (liefst wel)? Gaan we naar het buitenland (zeker mogelijk)? Gaan we een ‘light’ programma opzetten (zijn we feitelijk al mee bezig)?

We gaan ze met elkaar beoordelen. Mocht het nodig zijn trekken we dan nieuw kapitaal aan. Bij verwatering krijgen dan de bestaande certificaathouders uiteraard eerst de gelegenheid hun aandeel te vergroten.

Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met verdere ontwikkelingen, zoals een exit of een beursgang.

Hoe is het ontwikkelingspad?

We starten zoals gezegd, mede door de omstandigheden, met een beperkte intake op basis van vragenlijsten, aangevuld met bloed/urinetesten en een tele-consult, het aansluiten op het platform en het beschikbaar stellen van de App en de Community.

Zodra het kan, naar verwachting 1 januari 2021, openen we het eerste 111 Checkpoint in Amersfoort, waarna de resterende Checkpoints in de komende 4 jaar worden geopend.

Het gebruikte platform, de AI, de App en de Community zullen constant in ontwikkeling blijven.

Waarom zouden we NU moeten investeren?

Sowieso mag je verwachten dat investeringen in gezondheid/preventie een grote vlucht gaan nemen de komende tijd. Dergelijke investeringen waren al populair, maar zullen de komende jaren zeker gaan ‘boomen’. Alle trendonderzoeken wijzen daarop.

Het merk ‘111’ en het unieke concept hebben daarbij een ongeëvenaarde meerwaarde, die zich zeker zal bewijzen. NU investeren verzekert je ervan dat je zelf kunt profiteren van alle financiële- en medische voordelen die 111 gaat bieden.

We verwachten dat er veel belangstelling zal zijn voor de investering in ‘111’. Niet alleen vanwege de potentiele financiële meerwaarde, maar zeker ook vanwege de maatschappelijke meerwaarde (van curatief naar preventie) en niet te vergeten de persoonlijke meerwaarde (zelf ook gezond blijven).