We leven in een tijd waarin alles maakbaar lijkt. Je gelukkig voelen of succesvol zijn? Vanzelfsprekend! Maar de teleurstelling zit natuurlijk in de verwachting, want in werkelijkheid groeit geluk niet aan de bomen. En lijden hoort erbij. Daarvan wegkijken, is ongezond, zo stelt psychiater Dirk de Wachter.

Mislukt

We lijken meer moeite te hebben met het delen van onze ‘pijn’. Want wie wil nou weten dat jij lijdt? Dat je leven even niet rozengeur & maneschijn is? En omdat het ‘maakbaar’ is, voelt het als falen. Dat kun je maar beter binnenskamers houden.
Psychiater Dirk de Wachter, ook wel ‘de verdrietdokter’ genoemd, pleit voor meer ‘delen met elkaar’. Hij stelt dat het binnenhouden van pijn, verdriet of frustratie zeer ongezond is.

Waarom doen we dat dan?

Het heeft te maken met wat hij de geluksillusie noemt: “Als succes niet komt, dan voelen we ons mislukt. En die mislukking durven we niet te bespreken. Maar als geluk een doel wordt, een obsessioneel doel, dan dreigt het mis te lopen. En natuurlijk is het leven af en toe lastig, maar het is minder erg, je kunt dat wel aan, als je je goed omringd weet.”

Wat is geluk?

De Wachter ziet geluk niet als doel op zich, maar als een ‘bijwerking van een goed leven’. Van een zinvol leven met anderen, een leven dat zorgzaam is, een leven dat gedeeld is. Zorgen voor jezelf, voor je gezondheid, je omgeving en voor je medemens. Geluk is een gevoel van vervulling, van: zo is het goed, zo mag mijn leven zijn.

IK en WIJ moeten in balans zijn

Het is volgens De Wachter belangrijk om te beseffen dat de mens ook heel verbonden en samenhorig is: “In het evenwicht tussen ik en de ander dreigt de ander verdrukt te worden. Terwijl we de ander zo nodig hebben om te kunnen ‘zijn’. Juist op de dagen waarop we ons niet goed voelen. Dan is het erg belangrijk – en mooi ook – dat er iemand is die luistert. Paradoxaal genoeg wordt dat ongelukkige dan juist iets moois. Door de medemenselijkheid komen de grootste verbindingen tot stand.”

VerWIJzen

Er is geluk door omstandigheden en toeval, en dat hebben we zelf niet altijd in de hand. En er is geluk als gemoedstoestand. Daar kunnen we wèl wat aan sleutelen, door aan het werk te gaan met een juiste mindset. En door te delen.
Precies daarom richt 111 zich ook op High Touch. Dat gaat over Aandacht hebben. Aandacht voor de successen van deelnemers, maar ook de pijnlijke ervaringen of dilemma’s en voor de mindset daarin. Want het is geen solo-reis. We doen het samen. VerWIJzen noemen we dat.

 

Bronnen:
De kunst van het ongelukkig zijn – Dirk de Wachter
HUMO
Foto Dirk de Wachter – Jimmy Kets