De voordelen van generatiediversiteit

Diversiteit binnen organisaties zorgt voor betere prestaties en meer werkgeluk. Hoe bonter, hoe beter. Dit geldt ook voor werknemers van verschillende leeftijden, ook wel generatiediversiteit genoemd. Inmiddels zijn er vier generaties actief op de werkvloer, ieder met andere leefstijlbehoeftes en gezondheidsrisico’s. Waar kun je als werkgever rekening mee houden als het om de jongere generaties gaat?

“Elke organisatie heeft de kracht van generatiediversiteit nodig om sociaal, economisch en ecologisch een gezond en aantrekkelijke werkgever te blijven.” Dit zegt sociaal psycholoog en generatie-expert Aart Bontekoning. Hij onderzocht organisaties en instellingen zoals Hema, Wehkamp, de politie, hogescholen, gemeenten en ziekenhuizen. De generatie-expert bracht in kaart wat de belangrijkste ‘energizers’ van de jongste generaties medewerkers zijn (geboren na 1986).

Top 5 ‘energizers’ van de jongste generaties medewerkers

1. Vrijheid om nieuwe dingen uit te proberen

2. Flexibiliteit en afwisseling

3. Collega’s waar je jezelf bij kunt zijn

4. Eerlijke feedback, gericht op ontwikkeling

5. Samenwerken en leren

Zinvol werk

De medewerkers die na 1986 geboren zijn, willen flexibel werken. Dat doen ze het liefst in een sfeervolle omgeving, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich kunnen ontwikkelen. Ze willen meteen meedoen en van toegevoegde waarde zijn. De missie van het bedrijf waarvoor ze werken, is belangrijk. Het werk dat zij doen, moet zinvol zijn en de wereld moet er, op zijn minst een stukje, beter van worden.

Mentale gezondheid

Jongere generaties leven gemiddeld ook bewuster, zo blijkt uit onderzoek. Uiteraard hangt dat samen met hun omgeving en achtergrond, maar voor de meesten is bijvoorbeeld gezond en duurzaam eten heel normaal. Ze zijn dan ook bereid om meer te betalen voor gezonde en verantwoorde producten. Ook zijn zij, vaker dan oudere generaties, op zoek naar een gezonde werk-privébalans. Werk vinden ze belangrijk, ook voor hun ontwikkeling, maar werk is niet alles.

Ziekmelden

Je hoort wel eens dat oudere mensen vaker ziek zijn, maar dat jongere mensen zich sneller ziekmelden. Dit ligt genuanceerder. Jongeren melden zich eerder ziek vanwege mentale problemen. Ouderen blijven thuis vanwege fysieke factoren.

Hoog stressniveau

Een groot onderzoek van Deloitte (2022) laat zien dat de jongere generaties zich grote zorgen maken over klimaatverandering, ongelijkheid, oorlogen en kosten voor levensonderhoud. Ook worstelen ze met financiële onzekerheid (zo’n 30% heeft twee banen), gebrek aan balans tussen werk en privé en een aanhoudend hoog stressniveau. Geen wonder dus dat maar liefst 27% van de Nederlandse millennials en 37% van de Generatie Z het grootste deel van de tijd gestrest is. En als de eerste baby komt, wordt de balans tussen werk en privé nog belangrijker.

Tips voor werkgevers

  1. Maak van werkdruk, stress en het effect daarvan op de gezondheid, een gespreksonderwerp
  2. Onderzoek wat de oorzaken zijn van de werkdruk. Stel vragen als:
    1. Is er sprake van een prestatiecultuur?
    2. Wie zijn de ‘dragers’ van deze cultuur? Ben jij zélf een?
    3. Hoe doorbreek je die cultuur?

Vaste sociale patronen

Iedere generatie brengt vernieuwing mee, waardoor de cultuur en processen kunnen veranderen. Vaak beïnvloeden medewerkers tussen de 45 en 60 jaar de cultuur het meest. Zij bewandelen graag de formele paden Maar als sociale patronen, zoals manieren van communiceren, leiden, samenwerken en omgaan met verschillen, niet regelmatig worden aangepast, halen ze de energie weg bij nieuwe generaties. Dat geldt overigens ook bij de oudere generaties. Bontekoning zegt hierover: “Natuurlijk wil je alle krachten, kennis en ervaring behouden in je organisatie. Jongere generaties kunnen ongeduldig lijken, willen meteen scoren, maar je hebt ze juist weer nodig voor de frisse blik en de nieuwe energie.”

Luister naar ideeën en behoeftes

Als je jonge mensen gezond wilt houden en ze liever niet ziet vertrekken, benut dan hun energie. Geef ze de ruimte en luister naar hun behoeftes en ideeën. Breng medewerkers van verschillende generaties met elkaar in gesprek over wat ‘gezond werken’ is. Zorg voor een veilig sociaal klimaat waarbinnen nieuwe geluiden gehoord en gezegd mogen worden. Herken en erken dat oud en jong ver van elkaar afstaan wat werk-ethiek betreft.

Hip hoeft niet

Nu kun je denken dat jongeren het liefst werken voor start-ups en scale-ups, hippe bedrijven met een gamehoek, tafelvoetbal en vintage stoelen. Maar dit blijkt niet het geval, blijkt uit recent onderzoek. Dat laat zien dat de Rijksoverheid, banken, NS, Shell, de politie en GGZ net zo goed aantrekkelijke werkgevers zijn voor de jonge generatie.


Bronnen:
 Om de content op Preventieplatform 111 feitelijk te onderbouwen, raadpleegt 111 uitsluitend kwalitatieve bronnen, wetenschappelijke studies en de eigen 111 experts.

Gerelateerd